Καλώς ήλθατε

Αυτή η σελίδα θα φιλοξενεί περιεχόμενο σχετικά με την δουλειά που κάνω στο Fedora Project. Ενίοτε θα φιλοξενούνται και κάποια άρθρα, πάντα σχετικά με το Fedora.
Ευχαριστώ!

English readers, please read the About page first.


SSR Copr Repo has been deleted
Τετ 12 Αύγουστος 2015

The SSR Copr Repository has been deleted by the administrators, because it violated some rules per these policies.
Διαβάστε περισσότερα...COPR Projects Update
Sun 19 Apr 2015

Some changes I've made in the projects I maintain in COPR can be found here and here. I don't have the spare time that is needed to maintain some of the packages.
Διαβάστε περισσότερα...Kernel BFQ (Update 2)
Sat 31 Jan 2015

The bug in COPR infra has been resolved quite fast. Thanks to developers of COPR I have started building the new Fedora BFQ kernels, again.
Διαβάστε περισσότερα...Kernel BFQ Update
Fri 09 Jan 2015

Unfortunately, a problem occurred with the COPR repo and I cannot build the BFQ kernel, for now. Until this problem resolved, we have to be patient.
Διαβάστε περισσότερα...Kernel BFQ
Wed 22 Oct 2014

This is about a new project I decided to maintain in a COPR repository. Its name is kernel-bfq and is nothing more than Official Fedora kernel patched with BFQ patch-set. You can read the description and installation instructions at this COPR repo.
Διαβάστε περισσότερα...ssr-copr
Mon 20 Oct 2014

Recently I discovered (learned) how to setup and maintain a COPR repository. The update is that SimpleScreenRecorder program I maintain for Fedora, has been moved there.
Διαβάστε περισσότερα...Fedora 20 Installation
Mon 04 Aug 2014

Installation of Fedora 20 as the only operating system, in an empty hard disk drive (video)
Διαβάστε περισσότερα...Yumex (Video)
Tue 29 Jul 2014

Basic usage of yumex and a short introduction of yumex-nextgen (video)
Διαβάστε περισσότερα...